نجوه ثبت پایان نامه در سایت IRANDOC

فرمهای جدید  مربوط  دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در سال 1394 فرمهای مربوط به شرکت در کنفرانس ها و انجمنها 

فرم جدید تایید یه تکراری نبودن موضوع پایان نامه 

فهرست جدید نشریات بی اعتبار خارجی وزارت علوم جهت درج مقاله پایان نامه 

لیست کلیه کتابهای فارسی  موجود در کنابخانه  

لیست کتابهای لاتین  جدید موجود در کتابخانه در سال 91

حذف موجه درس در نیمسال جاری

دفتر مشاوره و راهنمایی دانشکده 

فرم پروپوزال مقطع دکتری

فرم پروپوزال

راهنمای مراحل اداری انجام پایان نامه تا دفاع وتحویل پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

دستور العمل نگارش پایان نامه

مقالات برای پایان نامه

فرم اداره آزمایشگاهها و کارگاهها

درخواست برگزاری همایشها و کنفرانسها

منشور اخلاقی پژوهش

کتابچه منشور اخلاقی پژوهش - قسمت اول

کتابچه منشور اخلاقی پژوهش - قسمت دوم

کتابچه منشور اخلاقی پژوه - قسمت سوم

پروپوزال و تهیه

 دانشجویانی که استاد مشاور و راهنمای آنان از خارج از دانشکده است

نحوه تحویل پایان نامه های صحافی شده پس از دفاع

نمره مقالیه معرفی مجلات سه گانه