اخبار

قابل توجه پذیرفته شدگان بدون آزمون ( ورودی سال ۹۶ )نیمسال دوم

قابل توجه پذیرفته شدگان بدون آزمون ( ورودی سال ۹۶ )نیمسال دوم

بسمه تعالی قابل توجه پذیرفته شدگان نیمسال دوم (بهمن ۹۷-۹۶) که مغایرت معدل داشتن جهت تکمیل پرونده ثبت نامی و انتخاب واحد در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۶ به دانشکده مراجعه نمایند

ادامه مطلب
کسب لوح افتخار از نمایشگاههای کشورهای ایتالیا و یونان توسط جناب آقای هادی جمالی استاد عضو هیات علمی دانشکده هنر ، واحد تهران مرکزی

کسب لوح افتخار از نمایشگاههای کشورهای ایتالیا و یونان توسط جناب آقای هادی جمالی استاد عضو هیات علمی دانشکده هنر ، واحد تهران مرکزی

ادامه مطلب