اخبار

قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان بدون آزمون نیمسال دوم ۹۷-۹۶ (بهمن ماه )

قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان بدون آزمون نیمسال دوم ۹۷-۹۶ (بهمن ماه )

کلیه پذیرفته شدگان بدون آزمون نیمسال دوم ۹۷-۹۶ (بهمن ماه ) جهت تشکیل پرونده پس از آپلود مدارک در سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی www.iauctb.ac.ir از تاریخ ۵/۱۲/۹۶ لغایت۹/۱۲/۹۶ به دانشکده هنر مراجعه نمایند همچنین پذیرفته شدگان نیمسال اول (مهر ۹۶ ) رشته موسیقی که درمصاحبه علمی و فرهنگی پذیرفته شده اند در زمان مذکور به دانشکده مراحعه نمایند

ادامه مطلب
کسب لوح افتخار از نمایشگاههای کشورهای ایتالیا و یونان توسط جناب آقای هادی جمالی استاد عضو هیات علمی دانشکده هنر ، واحد تهران مرکزی

کسب لوح افتخار از نمایشگاههای کشورهای ایتالیا و یونان توسط جناب آقای هادی جمالی استاد عضو هیات علمی دانشکده هنر ، واحد تهران مرکزی

ادامه مطلب