قابل توجه پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی ( تکمیل ظرفیت ) ورودی جدید ۹۶ برگه انتخاب وامد

قابل توجه پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی ( تکمیل ظرفیت ) ورودی جدید ۹۶ برگه انتخاب وامد

۱۴ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۱ کد خبر : ۱۲۹۰۴ اطلاعیه
تعداد بازدید:۳۲۱۰
قابل توجه پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی  ( تکمیل ظرفیت )  ورودی جدید ۹۶ برگه انتخاب وامد

 

برگه انتخاب واحد رشته فلسفه هنر دکتری تخصصی 

برگه انتخاب واحد رشته پژوهش هنر  دکتری تخصصی 

برگه انتخاب واحد رشته تاریخ تطبیفی وتحلیلی هنر اسلامی  دکتری تخصصی 

برگه انتخاب واحد رشته ارتباط تصویری کارشناسی ارشد (غیر مرتبط ) 

برگه انتخاب واحد رشته ارتباط تصویری کارشناسی ارشد (  مرتبط ) 

برگه انتخاب واحد رشته تصویر سازی  کارشناسی ارشد ( مرتبط ) 

برگه انتخاب واحد رشته تصویر سازی  کارشناسی ارشد (  غیر مرتبط ) 

برگه انتخاب واحد رشته ادبیات نمایشی کارشناسی ارشد ( مرتبط ) 

برگه انتخاب واحد رشته ادبیات نمایشی کارشناسی ارشد ( غیر مرتبط ) 

برگه انتخاب واحد رشته کارگردانی  کارشناسی ارشد ( مرتبط ) 

برگه انتخاب واحد رشته کارگردانی  کارشناسی ارشد ( غیر مرتبط ) 

برگه انتخاب واحد رشته پژوهش هنر کارشناسی ارشد ( مرتبط ) 

برگه انتخاب واحد رشته پژوهش هنر کارشناسی ارشد ( غیر مرتبط ) 

برگه انتخاب واحد رشته نقاشی  کارشناسی ارشد ( مرتبط و غیر مرتبط ) 

برگه انتخاب واحد رشته طراحی صنعتی کارشناسی ارشد ( مرتبط ) 

برگه انتخاب واحد رشته طراحی صنعتی کارشناسی ارشد ( غیرمرتبط ) 

برگه انتخاب واحد رشته نوازندگی سازهای جهانی کارشناسی ارشد (مرتبط )

برگه انتخاب واحد رشته نوازندگی سازهای جهانی کارشناسی ارشد (غیر مرتبط )


۱۱ رای

نظر شما :