نوع خبر 
 
سخنرانیهای علمی ماهانه

سخنرانیهای دانشکده هنر و معماری  

برگزاری سخنرانی استادان گروه مرمت تحت عنوان مرمت در آینه تجربه

پنجمین همایش جستارهایی در باب هنر توسط انجمن علمی پژوهش هنر برگزار شد

 

شنبه 7 ارديبهشت 1392  9:1

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 5 بهمن 1395  15:43:2
تعداد بازديد از اين خبر : 11280
کدخبر : 1022