نوع خبر 
 
سخنرانیهای علمی ماهانه

سخنرانیهای دانشکده هنر و معماری  

برگزاری سخنرانی استادان گروه مرمت تحت عنوان مرمت در آینه تجربه

پنجمین همایش جستارهایی در باب هنر توسط انجمن علمی پژوهش هنر برگزار شد

 

شنبه 7 ارديبهشت 1392  9:1

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 8 اسفند 1395  23:28:45
تعداد بازديد از اين خبر : 11466
کدخبر : 1022