نوع خبر 
 
وام کوتاه مدت

باسمه تعالی

دانشجویان متقاضی وام آموزش عالی نیمسال اول 96-95 به دلیل عدم تامین اعتبار از طرف آموزش عالی می توانند از وام کوتاه مدت استفاده کنند حداکثر زمان مراجعه به اداره خدمات دانشجویی تا تاریخ 95/10/20 می باشد.

 

 

دوشنبه 13 دى 1395  19:25

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 8 اسفند 1395  5:39:51
تعداد بازديد از اين خبر : 409
کدخبر : 14713