ریاست دانشکده

 

 

نام ونام خانوادگی : محمد علی خبری 

تاریخ تولد: 1334

محل تولد: قم

ایمیلkhabari@qiu.ir

 

مشخصات تحصیلی:

 

کارشناسی ادبیات نمایشی –دانشگاه هنر و معماری 
کارشناسی ارشد –کارگردانی – دانشگاه تربیت مدرس 
دکتری: پژوهش هنر – دانشگاه تربیت مدرس

سمت های اجرایی:

-    هیئت علمی جهاد دانشگاهی  
-    عضو شورای علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی
-    عضو هیئت علمی گروه پژوهش هنر- پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی
-    عضو شورای تخصصی انتشارات جهاد دانشگاهی
-    مدیر شورای نظارت و ارزشیابی هنرهای نمایشی
-    مدیر گروه پژوهش هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی 
-    مدیر هنری تئاتر شهر 
-    دبیر سمینار تئاتر و مخاطب 1386
-    دبیر یازدهمین جشنواره تئاتر مقاومت  1387
-    عضو کمیته ارزشیابی هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
-    مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
-    رئیس اولین جشنواره ملی موسیقی مقاومت در کرمانشاه 
-    دبیر بیست و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر
-    رییس پژوهشکده هنر و رسانه پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات
-    رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری جهاد دانشگاهی

-    عضویت در مجامع علمی وهنری
-    دبیر کمیسیون هنر و معماری شورای انقلاب فرهنگی
-    عضو شورای پژوهش هنر  فرهنگستان هنر 
-    عضو شورای سیاستگذاری مرکز هنرهای نمایشی 
-    عضو شورای انتخاب آثار نمایشی تئاتر شهر
-    عضو شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر فجر 84-85-86 – عروسکی-85 – آیینی وسنتی 86
-    عضو شورای پژوهشی مرکز هنرهای نمایشی
-    عضو کمیته علمی سمینار تئاتر ملی1385 
-    عضو کمیته علمی سمینار بین المللی  دین و نمایش 1385
-    عضو کمیته تشکیل پرونده ثبت ملی تعزیه
-    عضو کمیته علمی سمینار بین المللی نمایش های آیینی و سنتی 
-    عضو کمیته شورای ارزشیابی هنری هنرمندان کشور
-    داوری جشنواره های استانی قم، یاسوج، سمنان، مشهد و...
-    داوری جشنواره سراسری دفاع مقدس سنندج 
-    داوری انتخاب آثار جشنواره سراسری ماه 1386و 87 
-    داوری جشنواره سراسری سنتی و آیینی 1386
-    داوری انتخاب جشنواره بین المللی عروسکی 1385 و 1387
-    داوری انتخاب جشنواره بین المللی چشم انداز  تئاتر فجر 1387
-    داوری انتخاب جشنواره سراسری نمایشنامه خوانی 86 و 87
-    عضو شورای سردبیری مجله علمی پژوهشی فرهنگ و هنر 
-    عضو شورای سردبیری فصلنامه مطالعات هنر اسلامی
-    داوری سمینار علمی پژوهشی بین المللی دین و نمایش 1385
-    داوری سمینار علمی پژوهشی تئاتر ملی تابستان 85
-    دبیر کمیته علمی و داور علمی هنر پایان نامه های دانشجویی 84و85و86و87
-    دبیر کمیته علمی و دارور عملی کتاب سال دانشجویی 84و85و86
-    داوری جشنواره سراسری تئاتر ماه 1388
-    داوری جشنواره سراسری تئاتر ماه 1390
-    دبیر کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی

تجربیات پژوهشی  دانشگاهی:

 1- بخشدار جدید(نمایشنامه) 1369 
2- پژوهشی در روند آداپتاسیون در تئاتر ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی ، 1385
3- تدوین مقالات سمینار تئاتر و مخاطب  1386 انتشارات نمایش و انتشارات جهاد دانشگاهی 
 4-  کتاب؛ حکت، هنر، زیبایی و عناصر نمایشی قصه یوسف(ع) در قرآن کریم 
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی  1387

 مقاله علمی – پژوهشی:

دارای بیش از 18 مقاله علمی پژوهشی از جمله:

1-    نمایش در قم، مجله علمی پژوهشی هنرهای زیبا –زمستان 83، شماره 20– سال پنجم.
2-    تئاتر هنر ارتباط، مجله فصلنامه هنر، شماره 62 ، زمستان 84
3-    تحلیل و بررسی تئاتر استانی قم، فصلنامه علمی ترویجی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، 1384
4-    بررسی وضعیت تئاتر استانی قم، اداره کل فرهنگ و تارشاد استانی قم ، 1384
5-    جایگاه نقالی در نمایش های سنتی ایران، ماهنامه تخصصی نمایش، حوزه هنری، شماره 30 - 1385
6-    انعکاس مراسم آیینی زار در هنر نمایش، ماهنامه تخصصی نمایش، حوزه هنری، قسمت اول ، شماره 31- 1385
7-    انعکاس مراسم آیینی زار در هنر نمایش، ماهنامه تخصصی نمایش، حوزه هنری، قسمت دوم ، شماره 32- 1385

8-    حضور سنت و مدرنیزم در هنرهای نمایشی ایران، مجله فرهنگ و هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی – 1384
9-    جایگاه قهوه خانه در هنر ایران ،فصلنامه مطالعات هنر اسلامی ،شماره 2 ، 1384
10 -  ظرفیتهای نمایشی قصه حضرت یوسف(ع)، ارائه در سمینار بین المللی دین و نمایش ، زمستان 1385
11-    تحلیل عناصر داستانی در قصه حضرت یوسف(ع) در قرآن کریم، فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی ، 1386
12-    نشانه شناسی داستان کلیسای جامع ،ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد وبررسی کتاب ، کتاب ماه هنر ، شماره 105-106
13-    باز شناسی گرایش تجدید حیاط گرایانه در معماری پس از انقلاب ، فصلنامه فرهنگ و هنر شماره 4
14-    حکمت، هنر و زیبایی قصه یوسف(ع) در قرآن کریم فصلنامه علمی پزوهشی پژوهشکده علوم قرآنی 1387
15-    بررسی حکمت و زیبایی قصه یوسف (ع) در قرآن کریم.، پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم، فصلنامه تخصصی سازمان فعالیتهای قرآنی، سال اول، شماره یک، زمستان 87 
16-    تئاتر خصوصی از دیدگاه هنرمندان تئاتر, سمینار تئاتر خصوصی، 1388

17-    پژوهشگر برگزیده سال 1387
18-    سیر تکوینی مولفه های زیبا شناختی بناهای اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی شهر ایرانی اسلامی، پزوهشکده فرهنگ و هنر و معماری جهاد دانشگاهی ،تابستان 1390

7- طرح های تحقیقاتی انجام شده :
 1- تحلیل و بررسی جشنواره تئاتر استانی قم ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم ، 1383
 2- چگونگی نحوه انعکاس مطالب هنری در روزنامه ها در تابستان 83، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی ، 1381 
3-  باز شناسی گرایش تجدید حیات گرایانه در معماری پس از انقلاب 
4- بررسی وضعیت حوزه هنرهای تجسمی از دیدگاه هنرمندان  تابستان 88
5- بررسی دیدگاه شرکت کنندگان جشنواره بین المللی موسیقی 1386
6- بررسی دیدگاه شرکت کنندگان جشنواره بین المللی تئاتر فجر 1386
7- بررسی مطالب روزنامه ها در حوزه تئاتر و موسیقی فجر 1386
8- توسعه تئاتر ؛ مسایل و راهکارها( همکار مجری )
10- حکمت، هنر و زیبایی در قرآن کریم "سوره حضرت یوسف (ع) 1387
11- شخصیت پردازی مذهبی در آثار نمایشی 1389

12-چگونگی ارایه مطالب هنر در روزنامه های کثیرالانتشار در تابستان 89 ، 139

 

سوابق آموزشی:

آشنایی با مکاتب هنری جهان
سبک ها و شیوه های اجرا 
شیوه های نمایش در ایران 
آشنایی با تعزیه 
تاریخ تئاتر جهان 
نقد و تحلیل 
آشنایی با ادبیات نمایشی
حکمت هنر اسلامی
نمایشنامه نویسی
کارگاه پزوهش هنر 
کارگاه مقاله نویسی
کارگاه سمینار

فعالیت های نمایشی :

نویسندگی 
1 – اشباح
2 – صرافباشی
3 – بلال
4 – بخشدار جدید
5 – قانون حضرت سلطانی
6 – هذیان
7 – مده آ
8 –خوان هشتم


کارگردانی :
1 – اشباح
2 – صرافباشی
3 – بلال
4 – هذیان
5 – پایان روز دوم
6 – مده آ


بازیگری:

1)    در حاشیه کویر: نوشته عباس جهانگیریان، کارگردان ، مسرور نعمت اللهی، اجرا جشنواره  سراسری خانه جوانان ساری و تالار سنگلچ تهران، 1355
2)    اشباح: نوشته و کار محمد علی خبری > خانه جوانان قم ، 1356
3)    صرافباشی: نوشته و کار، محمد علی خبری، خانه جوانان قم ، 1356
4)    قصه مرگ بلبل ک نوشته و کار، علی تفضلیان، خانه جوانان قم ، 1356
5)    ضحاک مار دوش ، نوشته محمد شریعتی ، کارگردان ، علی تفضلیان ، قم و جشواره خانه سراسری خانه جوانان  ارومیه ، 1356
6)    مسلم بن عقیل نوشته مشترک، علی تفضلیان و محمد علی خبری، کارگردانی، علی تفضلیان، جشنواره سراسری خانه جوانان، ساری تابستان 1357، دی و بهمن 57 در تالار آل یاسین  حکیم نظامی قم، خرم آباد، مسجد سلیمان، آبادان، قزوین، پادگان وحدتیه، بروجرد، در بهار 1358 و بهترین خاطره اجرای نمایش مسلم بن عقیل در روز 21 بهمن 57 در تالار آل یاسین قم است که در طول اجرا و در پشت صحنه، رادیو خبر پیروزی انقلاب را می داد و توسط کارگردان یادداشت می شد بعد از اجرا من که نقش مسلم بن عقیل را بازی می کردم ، جلوی صحنه آمده و خبر پیروزی انقلاب و آنچه یادداشت شده بود را برای مخاطبان قرائت می شد.
7)    تئوری یا عمل: نوشته و کار، علی منتظری مقدم، سالن ورزشی حکیم نظامی قم، رمضان 1358
8)    انفجار نوشته پرویز بشر دوست، کارگردانی علی منتظری اجرا، قم، زنجان، شاهین شهر، دانشگاه، رامسر1358
9)    من قهرمان نیستم، کارگردان علی تفضلیان، قم،  شاهین شهر، دانشگاه 
10)    بلال: نوشته و کار محمد علی خبری، تالار آل یاسین قم، 1358
11)    بیماری ها و مرگ شاه مخلوع، نوشته و کار، علی منتظری مقدم ،تالار هلال احمر قم، 1358
12)    سومین شب، نوشته و کار ، محمد احمدی، دومین جشنواره فجر، تالار مولوی ، 1362
13)    شبی در خلوت خورشید، نوشته محمد احمدی، کارگردانی، علی تفضلیان ، جشتواره شهدای محراب ، تبریز ، 1363 و اراک 1363
14)    خلیل طلایه دار درون مرز، نوشته و کار محمد احمدی، سومین جشنواره فجر، تئاتر شهر  سالن اصلی 1363 . تئاتر شهر 1364
15)    خلیل طلایه دار درون مرز: نوشته و کار محمد احمدی، سالن اصلی تئاتر شهر، 1365
16)    آزمایشگاه مرکزی، نوشته و کار، علی تفضلیان، چهارمین جشنواره تئاتر فجر، تالار وحدت ، 1364 و اراک 1364
17)    مامور: نوشته و کار محمد احمدی، چهارمین جشنواره تئاتر فجر ، سالن چهار سو، 1364 و در طول جبهه های دفاع مقدی برای اولین بار  در سال 1365
18)    در تدارک جشن، نوشته و کار علی تفضلیان ، ششمین جشنواره سراسری تئاتر فجر ، تالار مولوی ، 1366
19)    آنجا که دلم سوخت: نوشته و کار علی تفضلیان ، هفتمین جشنواره تئاتر فجر، 1367
20)    قانون حضرت سلطانی، نوشته محمد علی خبری ، کار علی تفضلیان، دفتر تبلیغات اسلامی قم ، 1367
21)    پایان روز دوم، نوشته و کار محمد احمدی، جشنواره تئاتر استانی تهران، تالار سنگلج، 1368 و دفتر تبلیغات اسلامی قم ، 1368
22)    هذیان: نوشته و کار علی تفضلیان، جشنواره تئاتر فجر ، 1369  تالار سنگلج و دفتر تبلیغات اسلامی قم ،1369
23)    ژرفا، نوشته و کار محمد جواد عظیمی، دفتر تبلیغات اسلامی قم ، 1370 
24)    یک نگاه ، یک تصویر: نوشته و کار محمد جواد عظیمی،  دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1371
25)    یاد ایام: نوشته و کار علی تفضلیان، جشنواره سراسری تئاتر فج ، تالار رودکی، 1375
26)    یاد ایام: نوشته و کار علی تفضلیان، نخستیت جشنواره تئاتر استانی قم 
27)    هذیان، نوشته ، محمد جواد عظیمی و کارگردانی ، محمد علی خبری، جشنواره تئاتر استانی قم و منطقه ای یزد ، 1378
28)    بارون: نوشته غلام حسین دریانورد و کار رضا کوچک زاده ، تالار مولوی ، 1378
29)    پایان روز دوم: نوشته محمد احمدی و کارگردانی محمد علی خبری ، جشنواره تئاتر استانی قم و منطقه ای بندر عباس 1379
30)    فیروزه که می خواند: نوشته علی رضایی و کارگردانی کورش زارعی در جشنواره تئاتر استانی قم ، منطقه ای بندر عباس و سراسری فجر در تالار مولوی 1379
31)    فیروزه که می خواند، تئاتر شهر ، تالار سایه ، 1380
32)    دور گردون، نوشته و کار سید حسین فدای حسین، جشنواره تئاتر دفاع مقدس ، 1381

33)    مده آ: نوشته اوریپید، کارگردانی محمد علی خبری، دانشگاه تربیت مدرس و جشنواره تئاتر استانی قم 1382