ریاست دانشکده

 

 

نام ونام خانوادگی : عبدالرضا مظاهری

مرتبه علمی: استاد تمام 

تاریخ تولد: 1341

محل تولد: خمین

ایمیلMazaheri711@yahoo.com

آدرس صفحه شخصی  :http://a-mazaheri-phi.iauctb.ac.ir/faculty/index.htm 

 

مشخصات تحصیلی:

-

 1. لیسانس الهیات با گرایش حکمت و فلسفه اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز در سال 1367
 2. لیسانس ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1368
 3. فوق لیسانس الهیات با گرایش ادیان و عرفان تطبیقی از دانشگاه آزاد تهران مرکز در سال 1369
 4. دکترای عرفان اسلامی از علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1377 

سمت های اجرایی:

مسئول راه اندازی دانشگاه پیام نور خمین

مسئول راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

رئیس دانشکده الهیات تهران مرکزی

رئیس دانشکده ادبیات تهران مرکزی

رئیس مجتمع دانشگاهی ولی عصر تهران مرکزی

رئیس گروه ادیان و عرفان

 

 • مدارج علمی
 •  
 1. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 1378
 2. دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز در سال 1383
 3. استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز در سال 1390
 • موضوعات مورد علاقه جهت تحقیق:
 • تجربه دینی و مکاشفه و رؤیا در عرفان ابن عربی و فلسفه دین
 • عرفان ابن عربی و عرفان تطبیقی
 • فلسفه اشراق
 • رمز و نمادشناسی در عرفان و هنر

 

تجربیات پژوهشی  دانشگاهی:

آثار چاپ شده 

 1. قواعد صرف و نحو عربی، انتشارات چشمه سار، تهران، 1378
 2. شرح اصطلاحات عرفانی رساله قشیریه، انتشارات عقیل، تهران، چاپ اول 1382، چاپ دوم 1389
 3. شرح نقش الفصوص محی الدین ابن عربی، انتشارات خورشید باران، تهران 1385
 4. اندیشه ابن عربی، انتشارات علم، تهران، 1387
 5. شرح تعلیقیه امام خمینی بر فصوص الحکم ابن عربی، انتشارات علم، تهران، 1387
 6. اسرار عرفانی دعا (تبیین فلسفی و عرفانی اسماء)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، 1390
 7. نازنین نامه، (مناجات عارفانه و عاشقانه) انتشارات عقیل،‌تهران، 1390
 8. اشاراتی عرفانی،‌ انتشارات علم 1392
 9. شریعت گریزی یا ولایت پذیری، انتشارات نفحات 1394
 10. صلح کل در عرفان اسلامی و رابطه آن با پلورالیسم دینی، انتشارات نفحات، زیر چاپ
 11. وحی و تجربه دینی از دیدگاه ابن عربی و روشن فکری دینی معاصر، زیر چاپ

 مقاله علمی – پژوهشی

 

دارای بیش از 30 مقاله علمی پژوهشی از جمله:

 • چگونگی پیوند شریعت با طریقت و حقیقت از طریق آیات و روایات، سراج منیر دانشگاه علامه طباطبائی سال چهارم زمستان 1392 شماره ، علمی ترویجی
 • رحمت از دیدگاه ابن عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 1385 شماره 179
 • رمز در داستان های رمزی شیخ شهاب الدین سهروردی، ادیان و عرفان سال چهارم پاییز 1386 دانشگاه زنجان شماره 13
 • تسخیر در عالم از دیدگاه ابن عربی، ادیان و عرفان سال چهارم تابستان 1386 شماره 12
 • خواب و رویا از دیدگاه ابن عربی، ادیان و عرفان سال چهارم بهار 1386 شماره 11
 • رابطه اناالحق با توحید در منظر آیات و روایات در مجله پژوهشی دینی شماره یک
 • مقایسه دردمندی بین منطق الطیر عطار نیشابوری و دیوان حافظ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 • اسقاط تکلیف در عرفان اسلامی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 1380 شماره 160
 • رابطه عشق و دردمندی با دعا در عرفان و ادب فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 1379 شماره 156
 • تناکح اسماء در نظام فکری ابن عربی (خردنامه صدرا)‌ شماره 2
 • موت اختیاری در رساله الاصول العشره شیخ نجم الدین کبری (خردنامه صدرا) شماره 4
 •  شرحی بر نقش الفصوص محی الدین ابن عربی، مجله بیاض سال 2006 م شماره 1و2، سال 26، انجمن فارسی دهلی.
 •  بررسی شبهه‌ شر درباره‌ اسماء الهی در کلام جدید و دیدگاه ابن عربی، فصلنامه علمی- پژوهشی در حوزه فلسفه دین و کلام جدید، قبسات، شماره 52 سال 1388
 • وحدت ادیان از دیدگاه مولانا (رومی)، پژوهشنامه ادیان، سال چهارم، شماره هشتم، پاییز و زمستان 1389
 • بررسی دیدگاه های اختلافی امام خمینی در تعلیقه بر مقدمه و شرح قیصری بر فصوص الحکم ابن عربی، آینه‌ معرفت، فصلنامه علمی- پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ششم، شماره 14، بهار 1387
 • خلق و آفرینش از دیدگاه ابن عربی، مجله دانشنامه، مجله دوره عالی تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 59 زمستان 1384
 • ولایت و ختم آن از دیدگاه ابن عربی، مجله دانشنامه، مجله دوره عالی تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 64 بهار 1386
 • جایگاه عرفان در دیوان پروین اعتصامی،‌ مجله دانشنامه، مجله دوره عالی تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 67،‌ زمستان 1386
 • رابطه عشق با بلا در عرفان و ادب فارسی، فصلنامه پژوهشی ادبی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، دانشکده ادبیات، شماره دهم و یازدهم، پاییز و زمستان 1386
 • استاد جلال الدین آشتیانی در برخورد با آرای اندیشمندان،‌ مجله اطلاعات حکمت و معرفت، شماره 3، بهمن 1385
 • تعلیقه های شیعی در فصوص الحکم ابن عربی، حکمت و معرفت فروردین 1387 شماره 1 (پیاپی 25)
 • پلورالیسم دینی و دیدگاه محی الدین ابن عربی، اطلاعات حکمت و معرفت آبان 1385 شماره 9
 • ابن عربی و تأویل، اطلاعات حکمت و معرفت تیر 1385 شماره 5

سوابق آموزشی:

 • فصوص الحکم ابن عربی
 • رساله قشیریه در عرفان اسلامی
 • فلسفه اسلامی (بدایه الحکمه)
 • مثنوی مولوی
 • منطق الطیر عطار
 • گلشن راز شیخ محمود شبستری
 • حلاج
 • کلام اسلامی
 •  
 • عضویت در مجامع علمی کشور:
 • عضو جامع علمی دانشگاهیان کشور
 • عضو متخصصان کشور
 • عضو انجمن فلسفه دین کشور
 • عضو هیئت تحریریه برخی مجله های علمی پژوهشی
 • کنفرانس ها و همایش ها
 • شرکت در 14 کنفرانس خارجی در کشورهای فرانسه،‌ ارمنستان، هند، ..... از جمله:

 • عرفان در غزل حافظ، هند،  دانشگاه اسلامی علیگره، همایش نقش غزل در ادبیات فارسی، سال 2009 م
 • بررسی عرفانی داستان شیخ سمعان در منطق الطیر عطار نیشابوری، هند، دانشگاه اسلامی علیگره، همایش نقش مثنوی در ادبیات فارسی، سال 2010 م
 • بررسی برخی از شارحان هندی مثنوی مولانا رومی، هند، دانشگاه اسلامی علیگره، همایش میراث مکتوب هند و ایران، سال 2009 م
 • انسان کامل از دیدگاه محی الدین ابن عربی،‌ هند، دانشگاه اسلامی علیگره، همایش انسانگرایی و اخوت جهانی در شعر و ادب فارسی، سال 2007 م
 • نوع دوستی و محبت در تذکره الاولیاء عطار نیشابوری، هند،‌ دانشگاه اسلامی علیگره، همایش تذکره نویسی در زبان فارسی، سال 2012 م
 • پیامبر اعظم و مباحث معنوی و عبادی در عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی خمین، همایش منطقه ای الگوهای رفتاری پیامبر اعظم، 1385
 • عرفان و نظارت بر جامعه، تهران، دانشگاه ادیان و مذاهب، همایش امر به معروف و نهی از منکر، بهمن سال 1387
 • آموزه های عرفانی در قرآن و سنّت، همایش پیامبر اسلام، عرفان و معنویت، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1387
 • مسئولیت های اجرایی
 • مسئول راه اندازی دانشگاه پیام نور خمین و رئیس دانشگاه از سال 1372-1370
 • مسئول راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی خمین و رئیس دانشگاه از سال 1379-1372
 • رئیس دانشکده های الهیات و ادبیات فارسی و مجتمع ولیعصر (عج) دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی از سال 1379 تا 1383
 • رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران مرکزی 94-95
 • رئیس دانشکده هنر دانشگاه آزاد تهران مرکزی هم اکنون
 • افتخارات:
 • استاد نمونه کشوری در سال 1386 با اخذ جایزه حج از وزیر علوم