مدیر گروه

مدیر گروه ارتباط تصویری

نام و نام خانوادگی:سید اسداله طبیب زاده

رشته تحصیلی : ارتباط تصویری

 پست الکترونیک :  Say.tabibzadeh@iauctb.ac.ir   

 

وبسایت: www.naghshneshan.com

تحصیلات:

13951389 دکتری ) Ph.D. ( گرافیک در روزنامه نگاری در دانشکده هنر و علوم انسانی دانشگاه

عثمانی هندوستان

13761371 کارشناسی ارشد در رشته ی ارتباط تصویری از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران

مرکز

 

13681358 کارشانسی در رشته ی هنرهای تجسمی از دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا

13581354 دیپلم هنر از دانش سرای هنر شیراز

سوابق بژوهشی و تحقیقاتی:

21 / 02 / 1391 ارایه مقاله انگلیسی با عنوان درآمدی تحلیلی بر تصویرگری دیوان حافظ توسط

تصویرگران هندی بواسطه تحلیل تصویری نسخه کمیاب خطی متعلق به قرن

سیزدهم هجری )عنوان اصلی: Hafiz’s Divan from Indian Illustrators Point of View: Thorough Survey of a Rare 13th Century (A.H.) Manuscript.in Special Magazine Conference ( در همایش بین المللی گرامیداشت حافظ در

دانشگاه مرکزی حیدرآباد هندوستان ) H.C.U .)

1391/02/21 ارایه مقاله انگلیسی با عنوان اشعار مصور پروین اعتصامی)عنوان اصلی: Parvin Etesami’s Imagery Poems ( در همایش گرامیداشت پروین اعتصامی در محل

همایش های سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد هندوستان

1389 مجری پروژه تحقیقاتی گرافیک آموزشی در ایران )پیشرفت پروژه مرحله ارائه الگو(

1389 مجری پروژه تحقیقاتی معماری فرهنگی /تلویزیون /جذب جوانان)پیشرفت پروژه مرحله تصویب

طرح(

1381 مجری تفسر سرفصل دروس رشته ارتباط تصویری در دانشگاه آزاداسلامی دانشکده هنر ومعماری

06 / 07 / 1378 چاپ مقاله با عنوان "نقشی نو دراندازیم" در روزنامه جوان

هدایت بیش از 25 پایان نامه کارشناسی ارشد و تعداد بسیار زیادی پایان نامه کارشناسی )معلم

راهنمای محمد بیات برنده بهترین پایان نامه سال 1386 )

فعالیت های اجرایی :

بین المللی:

1392 طراحی کمپین همایش بین المللی گرامیداشت حافظ در حیدرآباد هندوستان

1374 « طراحی و مدیریت اجرایی غرفه های ایران در نمایشگاه بین المللی اکسپو شارجه

» غرفه برگزیده توسط سازمان نمایشگاهی اکسپو

داخلی:

1382 وطراحی واجرای سالن و » هتل قدیم وهتل جدید « طراحی محیطی هتل های رامسر

سن سمینار جهت برپایی سمینار بینالمللی خصوصی سازی و خدمات دریایی

1381 - 1379 طراحی و نظارت براجرای مبلمان شهری منطقه آزاد قشم

1380 - 1379 طراحی واجرای غرفهها و طراحی محیطی سمینار اسکان بشر در وزارت مسکن

وشهرسازی

1375 اجرای غرفه سازمان بنادر و کشتیرانی به طراحی ونظارت شرکت فرا طرح

1374 طراحی واجرای غرفه شرکت کیمیدارودرنمایشگاه بین المللی دارویی

1373 اجرای غرفه مرکز تحقیقات ترافیک درنمایشگاه صنعت

حملونقلدرمحلدائمینمایشگاه بین المللی تهران باطراحی ونظارت قباد شیوا

1372 طراحی و اجرای غرفه شرکت دارو پخش در نمایشگاه بین المللی دارویی تهران

برنده « 50 » سکه بهارآزادی

1370 طراحی و اجرای غرفه شرکت داروپخش در نمایشگاه بین المللی دارویی تهران

1391 ارایه مقاله انگلیسی با عنوان اشعار تصویری پروین اعتصامی در همایش گرامیداشت

سوابق کاری:

دانشگاهی:

1373 تاکنون عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد سلامی

1378 تاکنون عضو مدعو دانشکده هنر دانشگاه علم و فرهنگ

1389 - 1370 دارای آموزشگاه خصوصی نقاشی و طراحی گرافیک و گرافیک کامپیوتری

عضو هییت علمی دانشگاه علمی کاربردی واحد بندر لنگه، واحد 18 ...،

عضومدعو دانشگاه تهران بخش گرافیک IT

1358 - 1355 دستیار نقاشی استاد جمشید کریمی در کلاسهای دانشسرای هنر شیراز و کلاسهای

آموزش نقاشی در خانه فرهنگ شماره 3 شیراز

پست های رسمی:

1363 تا کنون مدیر مسئول شرکت تبلیغاتی نقش نشان

1389 - 1372 مدیر گرافیک شهری شرکت های مهندسی مشاور خودآوند

1383 - 1372 مدیر گرافیک شهری شرکت های مهندسی مشاور آباد بوم قشم بصورت موازی

1363 - 1373 برنامه ریز و طراح گرافیک و اجراگر فعالیتهای تبلیغاتی داخل و خارج از کشور

شرکت داروپخش

1364 - 1362 طراح گرافیک شرکتهای تبلیغاتی بصورت موازی

- 1362 1368 طراح گرافیک روابط عمومی مرکزآمارایران

طراح گرافیک اداره کل کشاورزی استان فارس

فعالیت های نمایشگاهی:

1391 نمایشگاه جنبی اسماء حسنی در دوازدهمین همایش بین المللی تاثیرات علم بر

عدالت در محل همایش های دانشگاه ملی اردو زبان مولانا آزاد

1386 نمایشکاه بین الملی کاریکاتور در ایرا ن به مناسبت بهره وری فرهنگسرای ارسباران

1382 نمایشگاه فردی بمناسبت تجلی شاهنامه در آثارهنر اسلامی، موزه ایران باستان،

گنجینه آثار ملی

1381 نمایشگاه جنبی، مجموعه پوسترهای جلوه زن ازدیدگاه باستان شناسی در سمینار

بین المللی زن در شیراز

1381 نمایشگاه نقاشی هایکاربردی درابطه با صنایع فولاد سالن شرکت فولاد ایران محل

دائمی نمایشگاه بین المللی

1376 نمایشکاه نقاشی های کاربردی درابطه باصنایع فولاد شرکت فولاد خوزستان محل

دائمی نمایشگاه بین المللی سالن 27

1371 سومین نمایشگاه دوسالانه آثار طراحان گرافیک

1368 نمایشگاه فردی مجموعه کارهای سه ساله در شرکت داروپخش

1358 نمایشگاه جمعی دانشجویی، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران

1357 نمایشگاه جمعی، سالن اصلی دانشسرای هنر شیراز

1356 نمایشگاه جمعی، خانه فرهنگ شماره 1 شیراز

1356 نمایشگاه جمعی، نگارخانه وصال شیراز

 

دانلود رزومه