مدیر گروه

مدیر گروه ارتباط تصویری

نام و نام خانوادگی: روجا علیزاده

 پست الکترونیک :  

مرتبه علمی: استادیار

 

 

تحصیلات:

کارشناسی - نقاشی 

کارشناسی ارشد - تصویرسازی

دکتری-فلسفه هنر