مدیر گروه

مدیر گروه ارتباط تصویری

نام و نام خانوادگی:وحید شیخیان

رشته تحصیلی : ارتباط تصویری

 پست الکترونیک :  Vah.shakhian@iauctb.ac.ir   

 

 

تحصیلات:

کارشناسی - نقاشی 

کارشناسی ارشد - رشته نقاشی 

سوابق بژوهشی و تحقیقاتی:

نویسنده کتاب کارگاه طراحی 1

چاپ مقاله در روزنامه اطلاعات با عنوان هنر مدرن و زندگی سنتی 

چاپ مقاله در مجله سایه در هنر 

چاپ مقاله در مجله گرافیک و عکاسی 

فعالیت های اجرایی :

مدیریت تبلیغات شرکت اداری ایران صنعت

مدیریت تبلیغات شرکت مهندسی ایران پویش 

استاد مدعو شناخت مواد شرکت وینزور و نیوتون 

استاد مدعو کلاسهای شناخت مواد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

استاد مدعو کارگاههای مواد کانون پرورش فکری کودکان 

مدیریت نگارخانه یاسمین

مدیر گروه ارتباط تصویری دانشگاه آزاد تهران مرکزی 

فعالیت های نمایشگاهی:

شرکت در بیش از بیست نمایشگاه داخلی انفرادی و گروهی