درباره گروه

گروه اموزشی ارتباط تصویری 

گروه آموزشی ارتباط تصویری دارای  دو مقطع  می باشد :

 ـ کارشناسی با گرایش ارتباط تصویری 

ـ کارشناسی ارشد با گرایشهای ارتباط تصویر و تصویر سازی 

این گرو ه از سال 1368 تاسیس شده ، دارای سه کارگاه چاپ و کارگاه حجم سازی در ساختمان فلسطین می باشد .

اکثر دروس تخصصی این گروه در 4 سایت کامپیوتر و با استفاده از نرم افزار های کامپیوتر تشکیل می شود .

تعداد دانشجویان : 671 نفر کارشناسی و 576 نفر کارشناسی ارشد 

تعداد استادان : 18 نفر هیات علمی و 30 نفر استاد مدعو