درباره گروه

گروه اموزشی طراحی صنعتی  

گروه آموزشی  طراحی صنعتی  دارای  دو مقطع  می باشد :

کارشناسی و کارشناسی ارشد 

این گرو ه از سال 1368 تاسیس شده ، دارای  کارگاه های فلز ، چوب و تخصصی در ساختمان فلسطین می باشد 

 

تعداد دانشجویان : 700 نفر کارشناسی و 181 نفر کارشناسی ارشد 

تعداد استادان : 8 نفر هیات علمی و 35 نفر استاد مدعو