اعضای هیات علمی

جدول اسامی اعضاء هیات علمی گروه عکاسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

پست الکترونیک آکادمیک

1

شیرین حکمی کرمانی

عکاسی

Shi.hakami@iauctb.ac.ir

2

کتایون قدس راد

عکاسی

Kat.ghods_rad@iauctb.ac.ir

3

پگاه ریحانی اردستانی

عکاسی

Peg.rahani_ardestani@iauctb.ac.ir

4

فرشید آذرنگ

عکاسی

Far.azarang@iauctb.ac.ir

5

حشمت الله افتخاری

عکاسی

Hes.eftekhari@iauctb.ac.ir

6

عبدالعزیزانصاری لاری

ارتباطات اجتماعی

Abd.asari@iauctb.ac.ir

7

محمدعلی الله وردی پور

پژوهش هنر

Moh.alahverdi_pour@iauctb.ac.ir

8

پدرام دادفر

پژوهش هنر

Ped.dadfar@iauctb.ac.ir

9

مهیارخراباتی

پژوهش هنر

Mah.khrabati@iauctb.ac.ir

10

فرهاد فخریان روغنی

عکاسی

Far.fakhrian_roghani@iauctb.ac.ir

11

علیرضا واعظ کرونی

عکاسی

Ali.vaeze_koroni@iauctb.ac.ir

12

جمشیدحاتم

عکاسی

Jam.hatam@iauctb.ac.ir