درباره گروه

گروه اموزشی عکاسی 

گروه آموزشی عکاسی دارای مقطع کارشناسی می باشد .

این گرو ه از سال 1369 تاسیس شده .دارای 1 -لابراتوار عکاسی                            

 (1 لابراتوار رنگی – 2 لابراتوار سیاه و سفید – 3 آتلیه – 1 اتاق ظهور – 2 اتاق نورپردازی)- سایت عکاسی دیجیتال در ساختمان اسکو می باشد .

تعداد دانشجویان : 386 نفر کارشناسی 

تعداد استادان : 7 نفر هیات علمی و 13 نفر استاد مدعو