درباره گروه

گروه اموزشی موسیقی 

گروه آموزشی موسیقی  دارای  دو مقطع  می باشد :

 ـ کارشناسی با گرایش موسیقی 

ـ کارشناسی ارشد با گرایش نوازندگی سازهای جهانی 

این گرو ه از سال 1368 تاسیس شده ، کارگاه موسیقی (5 کارگاه تمرین سازهای مختلف)

تعداد دانشجویان : 169 نفر کارشناسی و 35 نفر کارشناسی ارشد 

تعداد استادان : 3 نفر هیات علمی و 47 نفر استاد مدعو