مدیر گروه

مدیر گروه نقاشی

نام و نامخانوادگی

 رامین مهدی نژاد درستی

 

 رشته تحصیلی                  

            کارشناسی ارشد رشته نقاشی -      واحد تهران مرکزی 1376

 

 پست الکترونیک

Ram.Mehdinejad_dorosti@iauctb.ac.ir

 

 

    سوابق اجرایی:

·         دبیر کمیته هنر همایش بین المللی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

·         داور جشواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی دانشگاه های سراسر کشور 1392

·         معاون گروه نقاشی از سال 1380تا 1383

·         مدیر گروه نقاشی از سال 1386تا 1392خرداد

·         عضو موسسه توسعه هنر های تجسمی

·         ماموریت جهت سنجش و ارزیابی و تعیین مواد امتحانی و ضرایب رشته هنر

·         عضو هیات مدیره انجمن نقاشان ایران تا شهریور 1392

·         دبیر انجمن نقاشان ایران 

   افتخارات:

·         لوح تقدیر در دومین دوسالانه دیوار نگاری شهر تهران  در بخش کارگاه نقاشی سه بعدی

·         ثبت طر صنعتی کشور به شماره 8037-28/9/1392

·         کسب رتبه اول تا سوم بین اساتید با توجه به ارزیابی دانشجویان در ترم های مختلف

·         شرکت در بیش از 50 نمایشگاه نقاشی در داخل و خارج از کشور

دانلود رزومه