درباره گروه

گروه اموزشی نقاشی  

گروه آموزشی نقاشی دارای  دو مقطع  می باشد :

 ـ کارشناسی با گرایش نقاشی عمومی  

ـ کارشناسی ارشد با گرایش نقاشی 

این گرو ه از سال 1368 تاسیس شده ، دارای کلاسهای مختلف عملی در ساختمان فلسطین می باشد .

تعداد دانشجویان : 542 نفر کارشناسی و 315 نفر کارشناسی ارشد 

تعداد استادان : 27 نفر هیات علمی و 38 نفر استاد مدعو