درباره گروه

گروه اموزشی نقاشی  

گروه آموزشی نمایش دارای  دو مقطع  می باشد :

 ـ کارشناسی با گرایش های بازیگری ، کارگردانی ، ادبیات نمایشی ، طراحی صحنه 

ـ کارشناسی ارشد با گرایش های کارگردانی و ادبیات نمایشی 

این گرو ه از سال 1384 تاسیس شده ، دارای 12 پلاتو نمایش و تجهیزات نمایشی می باشد 

تعداد دانشجویان : 1384 نفر کارشناسی و 315 نفر کارشناسی ارشد 

تعداد استادان : 14 نفر هیات علمی و 29 نفر استاد مدعو 

سرفصل دروس  رشته نمایش در گرایشهای مختلف (PDF )

لیست اجرای نمایشنامه های معروف جهان - تنظیم و گردآوری . دکتر علی پویان ( دانلود فایل PDF )