ارتباط تصویری

دانشجویان کارشناسی ارشد گروه ارتباط تصویری

نام خانوادگی نام ایمیل آکادمیک
ابراهیمی کیوان key.ebrahimi.art@iauctb.ac.ir
ابراهیمی چمکاکایی رضا Rez.Ebrahimichamkakaei.art@iauctb.ac.ir
ابراهیمی فرد مهری meh.Abrahimyfard.art@iauctb.ac.ir
احمدپورمبارکه اعظم Aza.Ahmadpour.art@iauctb.ac.ir
احمدی دانش اشتیانی لیلا ley.ahmadidaneshashtiyani.art@iauctb.ac.ir
ازاد بهناز beh.azad.art@iauctb.ac.ir
ازاد علی ali.azad.art@iauctb.ac.ir
اسدی زهرا zah.asadi.art@iauctb.ac.ir
اسفندیاری محبوبه mah.esfandiary.art@iauctb.ac.ir
اصانلو مهسا mah.osanloo.art@iauctb.ac.ir
افتخاری آزاده Aza.Eftekhari.art@iauctb.ac.ir
اقاسی لیلا lei.aghasi.art@iauctb.ac.ir
اقاکریمی نیما nim.aqakarimi.art@iauctb.ac.ir
اکبرپوران پریا Par.Akbarpouran.art@iauctb.ac.ir
البرزی دره ریا سیده ساناز sye.alborzidarahria.art@iauctb.ac.ir
الفت پور بهناز Beh.Olfatpour.art@iauctb.ac.ir
امامی زینب سادات zei.emami.art@iauctb.ac.ir
انتصاری زینب zei.entesari.art@iauctb.ac.ir
ایل کا ازاده aza.ilka.art@iauctb.ac.ir
اینانلو نازنین naz.inanloo.art@iauctb.ac.ir
بابازاده ناهید nah.babazadeh.art@iauctb.ac.ir
بابالو علی اکبر Ali.Babaloo.art@iauctb.ac.ir
بابایی مریم mar.babaei.art@iauctb.ac.ir
بابایی انالوجه حمیده ham.babaeianalojeh.art@iauctb.ac.ir
باقرزاده اکبری نازنین naz.bagherzadehakbari.art@iauctb.ac.ir
باقری زهرا zah.bagheri.art@iauctb.ac.ir
باقری سارا sar.bagheri.art@iauctb.ac.ir
براتی چمگردانی فاطمه Fat.Barati.art@iauctb.ac.ir
برقی محمدجواد Moh.barghi.art@iauctb.ac.ir
بشارت پور مائده mae.besharatpour.art@iauctb.ac.ir
بهرامی فر مرضیه mar.bahramifar.art@iauctb.ac.ir
بیات ثریا sor.bayat.art@iauctb.ac.ir
پارسی مهشید Mah.Parsi.art@iauctb.ac.ir
پرهیزکارخدیو شیوا shi.parhizkarkhadiv.art@iauctb.ac.ir
پولادی نازنین naz.pooladi.art@iauctb.ac.ir
پیمانی زهرا zah.peymani.art@iauctb.ac.ir
تقوی سحر Sah.Taghavi.art@iauctb.ac.ir
تقوی دوست روشنک Ros.Taghvadost.art@iauctb.ac.ir
توکل زینب zei.tavakol.art@iauctb.ac.ir
جاویدفر صدیقه SED.JAVIDFAR.art@iauctb.ac.ir
جعفری هدیه hed.jafari.art@iauctb.ac.ir
جعفری راد سمانه sam.jafarirad.art@iauctb.ac.ir
جلیلی سیده ماریه mar.jalili.art@iauctb.ac.ir
جوانمردتقی اباد سارا SAR.JAVANMARDTAGHIABAD.art@iauctb.ac.ir
جیحونی عصمت السادات esm.jeihooni.art@iauctb.ac.ir
چترفیروزه سمیه som.chatrfirouzeh.art@iauctb.ac.ir
حاجی انزهایی محدثه moh.hajienzahaee.art@iauctb.ac.ir
حجازی سیده سکینه sak.hejazi.art@iauctb.ac.ir
حدادیان نسیم nas.hadadian.art@iauctb.ac.ir
حسینی فهیمه fah.hoseini.art@iauctb.ac.ir
حسینی امامزاده قاسمی سیده مرضیه sey.hoseiniemamzadehghasemi.art@iauctb.ac.ir
حسینی لپاسر الهه Ela.Hosseini.art@iauctb.ac.ir
حق شناس لاکانی نگین Neg.HaghshenasLakani.art@iauctb.ac.ir
حقیقی مریم mar.haghighi.art@iauctb.ac.ir
حوریجانی واحده vah.hoorijani.art@iauctb.ac.ir
خادمی عراقی فاطمه fat.khademiaraghi.art@iauctb.ac.ir
خدایی سارا sar.khodaee2.art@iauctb.ac.ir
خدایی سمیرا Sam.Khodaie.art@iauctb.ac.ir
خسروانی مهناز mah.khosravani.art@iauctb.ac.ir
خسروی بختیار bak.khosravi.art@iauctb.ac.ir
خلعتبری نازلی naz.khalatbari.art@iauctb.ac.ir
خلفی عاطفه ate.khalafi.art@iauctb.ac.ir
خلفی رویا roy.khalafi.art@iauctb.ac.ir
خلیفه قلی زهره zoh.khalifehgoli.art@iauctb.ac.ir
خلیلی علی  ali.khalili.art@iauctb.ac.ir
خوژندی نگار neg.khozhandi.art@iauctb.ac.ir
خوشدل مرضیه mar.khoshdel.art@iauctb.ac.ir
خوشنویس نهال Nah.khoshnevis.art@iauctb.ac.ir
دارابی ممتاز مهدیه mah.darabimomtaz.art@iauctb.ac.ir
داودی پارسا سمانه sam.davodiparsa.art@iauctb.ac.ir
دخت افتخاری مجتبی moj.dokhteftekhari.art@iauctb.ac.ir
دلیرصفت لیمودهی سیداسماعیل sed.dalirsefatlimoodehi.art@iauctb.ac.ir
دولاب فاطمه fat.doolab.art@iauctb.ac.ir
ذبیحی ینگچه سولماز Sol.ZabihiYengche.art@iauctb.ac.ir
رجب زاده هادیه Had.Rajabzadeh.art@iauctb.ac.ir
رحمانی خاکی الهه ela.rahmanikhaki.art@iauctb.ac.ir
رستگار فایزه fae.rastegar.art@iauctb.ac.ir
رضوی نگار Neg.Razavi.art@iauctb.ac.ir
رفتاری سمانه sam.raftari.art@iauctb.ac.ir
رومینا پریوش par.roomina.art@iauctb.ac.ir
رییس الساداتی سیده فرزانه sey.raeesosadati.art@iauctb.ac.ir
زارعیان جهرمی مرجان السادات Mar.Zareianjahromi.art@iauctb.ac.ir
زمانی پریا par.zamani.art@iauctb.ac.ir
سلیمیان عاطفه ate.salimian.art@iauctb.ac.ir
سوری ازاده aza.souri.art@iauctb.ac.ir
سیفی اندیشه And.Seify.art@iauctb.ac.ir
شاهین فاطمه Fat.Shahin.art@iauctb.ac.ir
شریف زاده طاوی مهسا mah.sharifzadeh.art@iauctb.ac.ir
شکری علی ali.shokri.art@iauctb.ac.ir
شهابی سونیا son.shahabi.art@iauctb.ac.ir
شهسواری سارا sar.shahsavari.art@iauctb.ac.ir
شیرخانی زینب zei.shirkhani.art@iauctb.ac.ir
صابرمقدم رودسری پریسا par.Sabermoghaddamroudsari.art@iauctb.ac.ir
صادقی شیما shi.sadeghi.art@iauctb.ac.ir
صادقی پور ملیکا mel.sadeghipour.art@iauctb.ac.ir
صارمی صبا sab.saremi.art@iauctb.ac.ir
صامتی بهار bah.sameti.art@iauctb.ac.ir
صانعی ملیحه mal.sanei.art@iauctb.ac.ir
صداقت نرگس Nar.Sedaghat.art@iauctb.ac.ir
صفابخش درسا dor.safabakhsh.art@iauctb.ac.ir
صفاری مرضیه mar.saffari.art@iauctb.ac.ir
صفاری مرضیه mar.safarii.art@iauctb.ac.ir
صلواتیها نسرین Nas.Salavatiha.art@iauctb.ac.ir
صوفی زاده سارا sar.sofizadeh.art@iauctb.ac.ir
عباس پور نازلی Naz.Abbaspour.art@iauctb.ac.ir
عزیزی هانی han.azizi.art@iauctb.ac.ir
عسگری فراهانی انوشه ano.asgarifarahani.art@iauctb.ac.ir
عطاران فرانک سادات Far.Attaran.art@iauctb.ac.ir
علوی نسرین nas.alavi2.art@iauctb.ac.ir
علی پور صدیقه sed.alipour.art@iauctb.ac.ir
علی مرادی ارام ara.alimoradi.art@iauctb.ac.ir
عیوضی مجیدرضا maj.majidrezaeivazi.art@iauctb.ac.ir
غنچی نوریه Nou.Ghonchi.art@iauctb.ac.ir
غواص معانی فرزین far.ghavvasmaani.art@iauctb.ac.ir
فاطمی قمی سیده زهرا zah.fatemiqomi.art@iauctb.ac.ir
فتاحی اردکانی گیلدا Gil.Fatahiardakani.art@iauctb.ac.ir
فتح اله یی سحر sah.fatholaei.art@iauctb.ac.ir
فخاری نهال Nah.Fakhari.art@iauctb.ac.ir
فلاح نژاد فرزانه Far.Fallahnezhad.art@iauctb.ac.ir
فلاحی بهاره Bah.falahi.art@iauctb.ac.ir
قاسمی اقباش پروانه par.ghasemiaghbash.art@iauctb.ac.ir
قلی زاده لداری افروز afr.gholizadeh.art@iauctb.ac.ir
قوامی گیل کلایه سیده بنفشه ban.ghavami.art@iauctb.ac.ir
کاردان فرد حقیقی ندا Ned.KardanFardHaghighi.art@iauctb.ac.ir
کاشفی مریم mar.kashefi.art@iauctb.ac.ir
کاظم ارزو Are.Kazem.art@iauctb.ac.ir
کاظمی خاناپشتانی ارزو are.kazemikhanaposhtani.art@iauctb.ac.ir
کاظمی قهی رضوانه Rez.KazemiGhehi.art@iauctb.ac.ir
کرم نیای فر المیرا Elm.Karamniayfar.art@iauctb.ac.ir
کرمانشاهی فاطمه fat.kermanshahi.art@iauctb.ac.ir
کریم زاده بیتا Bit.Karimzadeh.art@iauctb.ac.ir
کوشک نویی رعنا ran.kooshknoei.art@iauctb.ac.ir
کوشکی مبینا mob.kooshki.art@iauctb.ac.ir
کیانی مریم mar.kiani.art@iauctb.ac.ir
گنجی زهرا zah.ganji.art@iauctb.ac.ir
محمدی صبا sab.mohammadi.art@iauctb.ac.ir
محمدی نسیم nas.mohmmadi.art@iauctb.ac.ir
محمودی فراهانی الهام elh.Mahmoudifarahani.art@iauctb.ac.ir
مرادی منا mon.moradi.art@iauctb.ac.ir
مرادی سمیرا sam.moradi.art@iauctb.ac.ir
مسافرین لیدا Lid.Mosaferin.art@iauctb.ac.ir
مظاهری  سهیلا soh.mazaheri.art@iauctb.ac.ir
معینی نجف ابادی حافظه Haf.MoeiniNajafabadi.art@iauctb.ac.ir
مقترن بناب عظیمه Azi.MoqtaranBonab.art@iauctb.ac.ir
ملکی دیزیچه فرزانه far.malekidiziche.art@iauctb.ac.ir
منتظری امین ami.montazeri.art@iauctb.ac.ir
منصور مهدوی ارزو are.mansoormahdavi.art@iauctb.ac.ir
مهاجر زهره zoh.mohajer.art@iauctb.ac.ir
مهام مینا min.maham.art@iauctb.ac.ir
مهدوی شهری نگین السادات neg.mahdavishahri.art@iauctb.ac.ir
مهدی زاده فرد معصومه Mas.Mehdizadehfard.art@iauctb.ac.ir
مولوی بهار bah.molavi.art@iauctb.ac.ir
میرزکی سیده الهام Sey.Mirzaki.art@iauctb.ac.ir
میرعباسی نجف ابادی محمد moh.mirabbasinajafabadi.art@iauctb.ac.ir
میرکاظمی عاطفه سادات Ate.Mirkazemi.art@iauctb.ac.ir
ناجیان پونه pou.najian.art@iauctb.ac.ir
نادرپور فرزانه Far.Naderpour.art@iauctb.ac.ir
نادری عارفه are.naderi.art@iauctb.ac.ir
نجفی سیار سارا sar.najafisayar.art@iauctb.ac.ir
نصرتی شیما shi.nosrati.art@iauctb.ac.ir
نظام ابادی عطیه ati.nezamabadi.art@iauctb.ac.ir
نظری مقدم نغمه nag.nazarimoghadam.art@iauctb.ac.ir
هادی دوست مبارکه Mob.Hadidoost.art@iauctb.ac.ir
هاشمی اسحق پور هدی Hod.hashemieshaghpur.art@iauctb.ac.ir
هاشمی پور هانا han.hashemipour.art@iauctb.ac.ir
هدایتی راد عاطفه Ate.HedayatiRad.art@iauctb.ac.ir
وامق مدرسی لیلا lei.vameghmodarresi.art@iauctb.ac.ir
وفاداری ایدین محمد ayd.vafadary.art@iauctb.ac.ir
یزدانی فرد هدی hod.yazdanifard.art@iauctb.ac.ir
یگانه فایزه Fae.Yeganeh.art@iauctb.ac.ir
یوسفی شیدا she.yousefi.art@iauctb.ac.ir