مرمت

دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مرمت

نام خانوادگی نام ایمیل آکادمیک
ابرهام عبدالمجید abd.abarham.art@iauctb.ac.ir
ابری بهنام beh.abri.art@iauctb.ac.ir
احسانی امریی سیده نازیلا naz.ehsaniamrei.art@iauctb.ac.ir
احمدی سحر sah.ahmadi.art@iauctb.ac.ir
ادینه فایزه fae.adineh.art@iauctb.ac.ir
ارزانی علی Ali.Arzani.art@iauctb.ac.ir
اریس الهام Elh.Eriss.art@iauctb.ac.ir
اسحاقی مریم mar.eshaghi.art@iauctb.ac.ir
افخمی شکوفه sho.afkhami.art@iauctb.ac.ir
افضلی میترا mit.afzali.art@iauctb.ac.ir
افضلی سیده زینب sey.afzali.art@iauctb.ac.ir
اکبری علیرضا ali.akbari.art@iauctb.ac.ir
اکبری آزاده auz.akbari.art@iauctb.ac.ir
امین شرعی فاطمه fat.aminsharei.art@iauctb.ac.ir
انصاری بهناز Beh.Ansari.art@iauctb.ac.ir
ایزدپناه ابکنار شهرزاد Sha.Izadpanahabkenar.art@iauctb.ac.ir
ایزدی فریبا far.izadi.art@iauctb.ac.ir
باروتیان سحر سادات sah.baroutian.art@iauctb.ac.ir
بدیعی الهام Elh.Badiee.art@iauctb.ac.ir
برومند کیوان key.boroomand.art@iauctb.ac.ir
بهبهانی افروز afr.behbahani.art@iauctb.ac.ir
بهرامی بوکانی شبنم Sha.BahramiBoukani.art@iauctb.ac.ir
بوذرجمهری مهدیه Mah.Bouzarjomehri.art@iauctb.ac.ir
بیرمی طراوت Tar.Beyrami.art@iauctb.ac.ir
پاداشی مریم mar.padashi.art@iauctb.ac.ir
پوربابایی هانیه han.pourbabaei.art@iauctb.ac.ir
تاجیک پارمیدا Par.Tajik.art@iauctb.ac.ir
تفنگ ساز پریسا Par.Tofangsaz.art@iauctb.ac.ir
توکلی لیلا سادات Lei.Tavakoli.art@iauctb.ac.ir
جمشیدی فرد اسیه asi.jamshidyfard.art@iauctb.ac.ir
جنگجو آیه aye.jangjoo.art@iauctb.ac.ir
جهان مهر سیده صبا Sab.Jahanmehr.art@iauctb.ac.ir
چراغچی مینا Min.Cheraghchi.art@iauctb.ac.ir
چراغعلی عطیه che.atieh.art@iauctb.ac.ir
چرمچی مونا mon.charmchi.art@iauctb.ac.ir
چلواری نصرتی فربد far.chelvarynosrati.art@iauctb.ac.ir
حاجی میرخمسه مهسا mah.hajimirkhamseh.art@iauctb.ac.ir
حافظی بیرگانی محبوبه Mah.HafeziBirgani.art@iauctb.ac.ir
حدادفر فرنوش far.haddadfar.art@iauctb.ac.ir
حسنی نسب سید رسام Sey.Hasaninasab.art@iauctb.ac.ir
حسین دوست ام البنین omo.hoseindoust.art@iauctb.ac.ir
حسینی ازاده aza.hosseini.art@iauctb.ac.ir
حسینی فرد سیده زینب Sey.Hoseinifard.art@iauctb.ac.ir
حیدری مهدی meh.heydari.art@iauctb.ac.ir
حیدری فرشید far.heidari.art@iauctb.ac.ir
خادم هاشمی ماسوله حنانه han.khademhashemimasooleh.art@iauctb.ac.ir
خاکبازان هدی Hod.Khakbazan.art@iauctb.ac.ir
خرمی عراقی وحیده vah.khoramiaraghi.art@iauctb.ac.ir
خلیل نژاد فاطمه fat.khalilnezhad.art@iauctb.ac.ir
خیاط اسلامی شیرین shi.khayateslami.art@iauctb.ac.ir
دانیاری زهرا zah.danyari.art@iauctb.ac.ir
درابادی زارع مهدی meh.darabadizare.art@iauctb.ac.ir
درویش روحانی شیرین shi.darvishrohani.art@iauctb.ac.ir
دزفولیان زینب السادات zey.dezfulian.art@iauctb.ac.ir
دلاوری شهرت حسین hos.delavarishohrat.art@iauctb.ac.ir
دهاقین پری par.dahaghin.art@iauctb.ac.ir
دهقانی اختر akh.dehghani.art@iauctb.ac.ir
ذات اکرم وحید vah.zatakram.art@iauctb.ac.ir
راجی جیران jei.raji.art@iauctb.ac.ir
رجبی فاطمه fat.rajabi.art@iauctb.ac.ir
رحمانی مهر محیا mah.rahmanimehr.art@iauctb.ac.ir
رستمی تورج TOO.ROSTAMI.art@iauctb.ac.ir
رسولی فرشته FER.RASOOLI.art@iauctb.ac.ir
رشیدی الناز eln.rashidi.art@iauctb.ac.ir
رمضان رمجی ساناز san.ramazanramaji.art@iauctb.ac.ir
روستای ابکنار ژاله Zha.RoustayAbenar.art@iauctb.ac.ir
ریحانچی مریم mar.reyhanchi.art@iauctb.ac.ir
زارع سمیه som.zare.art@iauctb.ac.ir
زکایی فرشته fer.zokaei.art@iauctb.ac.ir
زمان فر مریم Mar.Zamanfar.art@iauctb.ac.ir
زینلی زهرا zah.zeinali.art@iauctb.ac.ir
ساورسفلی حنان han.savarsofla.art@iauctb.ac.ir
سبک روح مینا Min.sabokrooh.art@iauctb.ac.ir
سرداری مینا Min.Sardari.art@iauctb.ac.ir
شجاعی سارا sar.shojaei.art@iauctb.ac.ir
شریفی سلطانی سمیه Som.Sharifisoltani.art@iauctb.ac.ir
شفیعی دستگردی زهرا zah.shafieedastgerdi.art@iauctb.ac.ir
شهسواری گل ناز gol.shahsavari.art@iauctb.ac.ir
شهیدی سولماز sol.shahidi.art@iauctb.ac.ir
شیخی الهام elh.sheikhi.art@iauctb.ac.ir
صادقیان لودریچه علیرضا ali.sadeghianlodariche.art@iauctb.ac.ir
صارمی صالح SaL.SaReMi.art@iauctb.ac.ir
صالحی خانقاه پریسا par.salehikhaneghah.art@iauctb.ac.ir
صالحی یزدی فایزه Fae.SalehiYazdi.art@iauctb.ac.ir
صداقت زهره Zoh.Sedaghat.art@iauctb.ac.ir
طاهریان مرضیه mar.taherian.art@iauctb.ac.ir
عالم زاده سیده مریم Sey.Alemzadeh.art@iauctb.ac.ir
عباچی زاده نرگس nar.abachizadeh.art@iauctb.ac.ir
عبدالهی سیده زهرا sey.abdollahi.art@iauctb.ac.ir
عبیدی لیلا lei.abidi.art@iauctb.ac.ir
عسکری ارامی مریم mar.askariarami.art@iauctb.ac.ir
عسکری پریسا par.askari.art@iauctb.ac.ir
عطری نیلوفر nil.atri.art@iauctb.ac.ir
علی مرادی مارال mar.Alimoradi.art@iauctb.ac.ir
غفاری نیک حسن Has.GhaffariNik.art@iauctb.ac.ir
فرهی گودرز god.farahi.art@iauctb.ac.ir
فریدسا فلور fel.faridsa.art@iauctb.ac.ir
فولادی نژاد زهرا zah.fouladinejad.art@iauctb.ac.ir
قالبی اصغر asg.ghalebi.art@iauctb.ac.ir
قریشی اتوسا سادات Ato.Ghoraishi.art@iauctb.ac.ir
قوی بازو زهرا zah.ghavibazoo.art@iauctb.ac.ir
کامیاب یگانه yeg.kamyab.art@iauctb.ac.ir
کرمانی پوربقایی سیده سارا sei.kermanypoorbaghaei.art@iauctb.ac.ir
کفایی قاینی مجید maj.kafaeeqhaeni.art@iauctb.ac.ir
کمایی مینا min.kamaei.art@iauctb.ac.ir
گنجه ای تارا Tar.Ganjei.art@iauctb.ac.ir
محمدپور لاله Lal.Mohammadpour.art@iauctb.ac.ir
محمدی اعظم Aza.Mohamadi.art@iauctb.ac.ir
محمدی متین ندا ned.mohammadimatin.art@iauctb.ac.ir
مرادی شادی SHA.MORADI.art@iauctb.ac.ir
مرزبان راد محمد moh.marzbanrad.art@iauctb.ac.ir
مسعود شهرزاد SHA.MASOUD.art@iauctb.ac.ir
مسلمی نژاد اذین Azi.Mosleminejad.art@iauctb.ac.ir
مصلح الهام elh.mosleh.art@iauctb.ac.ir
معافی ابوالقاسم abo.mafee.art@iauctb.ac.ir
مندی زاده مهسا mah.mondizadeh.art@iauctb.ac.ir
مهرابی رقیه rog.mehrabi.art@iauctb.ac.ir
مهران فرد آذر Aza.Mehranfard.art@iauctb.ac.ir
مهربان فر مهرداد meh.mehrbanfar.art@iauctb.ac.ir
مهرزاد فاطمه fat.mehrzad.art@iauctb.ac.ir
مهریز میکائیل MYC.MEHRIZ.art@iauctb.ac.ir
مولوی نیا سارا sar.molavinia.art@iauctb.ac.ir
میرصادقی لعبت سادات lob.mirsadeghi.art@iauctb.ac.ir
میرمسیب مهسا mah.mirmosayeb.art@iauctb.ac.ir
نادری حسین hos.naderi.art@iauctb.ac.ir
ناصری معصومه mas.naseri.art@iauctb.ac.ir
نتنج محمدرضا moh.natanj.art@iauctb.ac.ir
نصراصفهانی فاطمه fat.nasresfahani.art@iauctb.ac.ir
نصری الهام elh.nasri.art@iauctb.ac.ir
نعمتی وردینی معصومه mas.nemativardini.art@iauctb.ac.ir
نعیمایی موسوی سیده مژگان sey.naeimaeimoosavi.art@iauctb.ac.ir
نوری مرضیه mar.noori.art@iauctb.ac.ir
نیلی صنم san.nili.art@iauctb.ac.ir
یاسینی سید پژمان sey.yasini.art@iauctb.ac.ir