نقاشی

دانشجویان کارشناسی ارشد گروه نقاشی

نام خانوادگی نام ایمیل آکادمیک
آزادفلاح مریم mar.azadfalah.art@iauctb.ac.ir
اب اراسته سحر sah.abarasteh.art@iauctb.ac.ir
احمدی توفیقی المیرا elm.ahmaditofighi.art@iauctb.ac.ir
احمدی طباطبایی سیدوحید Sey.AhmadiTabatabaee.art@iauctb.ac.ir
استاد فاطمه Faa.ostad.art@iauctb.ac.ir
اعوانی نازنین naz.avani.art@iauctb.ac.ir
افتخاری بهاره Bah.Eftekhari.art@iauctb.ac.ir
افضلی نژاد عاطفه Ate.Afzalinejad.art@iauctb.ac.ir
اقاولی محمد حسین moh.aghavali.art@iauctb.ac.ir
امیرمحمودی زمین حسین ناهید nah.amirmahmmoodi.art@iauctb.ac.ir
امیری ماهدخت mah.amiri.art@iauctb.ac.ir
امینی لاری فرح far.Aminilari.art@iauctb.ac.ir
انصاری نژاد نازیتا naz.nasarinezhad.art@iauctb.ac.ir
اولادشهبازی حدیث Had.Oladshahbazi.art@iauctb.ac.ir
باصفت نطنزی امینا ami.basefatnatanzi.art@iauctb.ac.ir
باقری اوره مینا Min.BagheriOureh.art@iauctb.ac.ir
بخارایی عاطفه ate.bokharaee.art@iauctb.ac.ir
براتی مرجان MAR.BARATI.art@iauctb.ac.ir
برازنده دوست سپیده sep.barazandeh.art@iauctb.ac.ir
بوستان افروز زینب zei.boustanafrouz.art@iauctb.ac.ir
بیده زینب zey.bideh.art@iauctb.ac.ir
پارسا زینت zei.parsa.art@iauctb.ac.ir
پارسانژاد پریسا par.parsanejad.art@iauctb.ac.ir
پاسبانی اتنا ate.pasebani.art@iauctb.ac.ir
پرچکانی چوزکی پروین Par.Parchekanichoozaki.art@iauctb.ac.ir
پورافشار نازنین naz.pourafshar.art@iauctb.ac.ir
پورمختار یاسمن Yas.Pourmokhtar.art@iauctb.ac.ir
تاجیک خاوه محبوبه Mah.Tajikkhave.art@iauctb.ac.ir
تقی پور چنگیز زهرا Zah.TaghipourChangiz.art@iauctb.ac.ir
تقی زاده ارزو Are.Taghizadeh.art@iauctb.ac.ir
توکلی بنیزی فهیمه fah.tavakoli.art@iauctb.ac.ir
تیرگری نگار neg.tirgari.art@iauctb.ac.ir
جان نثار زهرا zah.Jannesar.art@iauctb.ac.ir
جعفری گیلانده علی Ali.Jafari.art@iauctb.ac.ir
جمشیدی نگار neg.jamshidi.art@iauctb.ac.ir
جولاهی ساروی فاطمه fat.joulahisaravi.art@iauctb.ac.ir
جویانی پوراندخت por.joyani.art@iauctb.ac.ir
چرتابی اصل بهاره bah.chartabiasl.art@iauctb.ac.ir
چینی فروش شتربانی ندا ned.chiniforoushshotorbani.art@iauctb.ac.ir
حاتمی بلداجی زهرا zah.hatamiboldagi.art@iauctb.ac.ir
حاجی سید جوادی رزیتا ros.hajiseyedjavadi.art@iauctb.ac.ir
حسن زاده کوثر kos.hassanzadeh.art@iauctb.ac.ir
حسینقلی زاده نوین اهو Aho.HoseingholizadeNovin.art@iauctb.ac.ir
حسینی نرگس Nar.Hosseini.art@iauctb.ac.ir
حسینی کرمانی جدید مریم Mar.Hoseinikermanijadid.art@iauctb.ac.ir
خدامرادی شیلان shi.kodamorade.art@iauctb.ac.ir
خدایی سمیه som.khodaei.art@iauctb.ac.ir
خرم بنفشه Ban.khoram.art@iauctb.ac.ir
خسرونیا نازنین naz.khosronia.art@iauctb.ac.ir
خلیلی چوپانلو امنه AMA.KHALILICHPANLOUYI.art@iauctb.ac.ir
خوب یار علی Ali.Khoubyar.art@iauctb.ac.ir
دانایی نکیسا Nak.Danaei.art@iauctb.ac.ir
درری رمضانی عاطفه ate.dorriramezani.art@iauctb.ac.ir
راه نشین فرزین far.rahneshin.art@iauctb.ac.ir
رحیمی سمیه som.rahimi.art@iauctb.ac.ir
رسام ناهیده Nah.Rassam.art@iauctb.ac.ir
زالی بهاره bah.zali.art@iauctb.ac.ir
زراعتی حسین hos.zeraati.art@iauctb.ac.ir
زینلی مهتاب mah.zeinali.art@iauctb.ac.ir
سالکی خامنه عماد ema.salekikhameneh.art@iauctb.ac.ir
سروری جواد Jav.Sarvari.art@iauctb.ac.ir
سعید مهر سارا sar.saeidmehr.art@iauctb.ac.ir
سیدرضی فاطمه fat.seyedrazi.art@iauctb.ac.ir
شهبازخانی غلامرضا Gol.Shahbazkhani.art@iauctb.ac.ir
شهرایینی مریم mar.shahrayini.art@iauctb.ac.ir
صفرابادی نسترن سادات NAS.SAFARABADI.art@iauctb.ac.ir
صلواتی سمانه sam.salavati.art@iauctb.ac.ir
صیدافکن سارا sar.seidafkan.art@iauctb.ac.ir
طاهرخانی شقایق sha.taherkhani.art@iauctb.ac.ir
طباطباییان مهشید سادات mah.tabatabaeian.art@iauctb.ac.ir
طلائی زهرا zah.Talaei.art@iauctb.ac.ir
طهماسبی اشتیانی شیما shi.tahmasebiashtiyani.art@iauctb.ac.ir
طوایی حمیدی مهدی meh.hamidi.art@iauctb.ac.ir
ظفرعلیزاده مقدم محمد moh.zafaralizadehmoghadam.art@iauctb.ac.ir
ظهوریان پردل محجوب mah.zohuorianpuordel.art@iauctb.ac.ir
عابددوست سکینه Sak.Abeddoost.art@iauctb.ac.ir
عامری ثانی لیلی lil.amerysany.art@iauctb.ac.ir
عباسی اسیه asy.abbasi.art@iauctb.ac.ir
عسکری یاسمین yas.askari.art@iauctb.ac.ir
عظیمیان مقدم محمدعلی moh.azimianmoghadam.art@iauctb.ac.ir
علوی نسرین nas.alavi1.art@iauctb.ac.ir
علی بیگی فاطمه fat.alibeigi.art@iauctb.ac.ir
عمرانی علی Ali.Emrani.art@iauctb.ac.ir
غفوریان رحمتی مهرناز Meh.GhafourianRahmati.art@iauctb.ac.ir
فرامرزی لیلا Lei.Faramarzi.art@iauctb.ac.ir
فقانی اسکندرکلایی عاطفه ate.faghanieskandarkolaee.art@iauctb.ac.ir
فهیمی نسب عاطفه ate.fahiminasab.art@iauctb.ac.ir
فهیمی نیک مهری meh.fahiminik.art@iauctb.ac.ir
قربانی فاطمه fat.ghorbani2.art@iauctb.ac.ir
قندریز برادران سارا sar.ghandrizbaradaran.art@iauctb.ac.ir
کاشانی الهام Elh.Kashani.art@iauctb.ac.ir
کاوندی زیبا zib.kavandi.art@iauctb.ac.ir
کریمی سمیه som.karimi.art@iauctb.ac.ir
کسائیان آزاده Aza.Kasaeyan.art@iauctb.ac.ir
کسمایی بهنوش Beh.Kasmaie.art@iauctb.ac.ir
کلاشک الهام elh.kalashak.art@iauctb.ac.ir
کیانی فر لاله lal.kianifar.art@iauctb.ac.ir
کیقباد شیما shi.keyghobad.art@iauctb.ac.ir
گرمستانی سیده یاسمن yas.garmestani.art@iauctb.ac.ir
گلاوی بیان bay.golavi.art@iauctb.ac.ir
گله داری پور محمدرضا Moh.Galehdaripoor.art@iauctb.ac.ir
محجوب الهام Elh.Mahjoob.art@iauctb.ac.ir
محقق زاده مریم mar.mohagheghzadeh.art@iauctb.ac.ir
محمدپور مهناز Mah.Mohammadpour.art@iauctb.ac.ir
محمدحسینی راضیه Raz.Mohamadhoseini.art@iauctb.ac.ir
محمدی لیلا lei.mohammadi.art@iauctb.ac.ir
محمدی سحر sah.Mohammadi.art@iauctb.ac.ir
مرادپور محمد moh.moradpour.art@iauctb.ac.ir
مرتمی معصومه Mas.Martami.art@iauctb.ac.ir
مستقیمی سیده مهسا sey.mostaghimi.art@iauctb.ac.ir
مشکینی فاطمه Fat.Meshkini.art@iauctb.ac.ir
مصطفایی زهره zoh.mostafaei.art@iauctb.ac.ir
معماری نوشین nou.memari.art@iauctb.ac.ir
ملاعلی پور بهاره bah.mollaalipour.art@iauctb.ac.ir
ملک گودار ماهرخ Mah.MalekGoodar.art@iauctb.ac.ir
منوچهری مریم mar.manochehri.art@iauctb.ac.ir
مهجور ملیحه mal.mahjoor.art@iauctb.ac.ir
مهدی مجید Maj.Mahdi.art@iauctb.ac.ir
مهرشاد سارا sar.mehrshad.art@iauctb.ac.ir
موسوی سیده الهام sey.mousavi2.art@iauctb.ac.ir
موسوی سیدتقی sey.mousavi3.art@iauctb.ac.ir
ناصری غلامرضا gho.nasseri.art@iauctb.ac.ir
نوردی مهسا mah.navardi.art@iauctb.ac.ir
واعظ معروفی ملیحه mal.vaezmaroofi.art@iauctb.ac.ir
وثوق شادی Sha.Vosoogh.art@iauctb.ac.ir