تماس با ما

تماس با ما

آدرس :

خیابان فلسطین تقاطع خیابان انقلاب دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکزی

شماره تلفن :

66460030  ، 66461463-4

ایمیل  :

art-lab@iauctb.ac.ir

شماره تلفن قسمتهای دانشکده :